Begeleiding familie van verslaafden

Changing the impact of the story

Mijn compassie gaat uit naar mensen die lijden aan de ziekte* verslaving, maar ik kan ze helaas niet helpen. Wat ik weet is dat de verslaafde zijn (of haar) rock bottom moet bereiken, voordat hij hulp zal accepteren. Dat moment en de manier waarop is voor iedereen anders. Ook de uitkomst. 

De omgeving van de verslaafde lijdt mee aan de ziekte en probeert van alles, meestal teveel, om de ander te redden. Hierbij wordt vaak over de eigen grenzen heengegaan, met alle gevolgen van dien. Denk aan niet goed kunnen functioneren thuis en/of op het werk, slecht in de energie zitten, maar zelfs ook burn-out en depressie. 

Herken je dit? Dan bied ik je een gratis oriënterend en vrijblijvend consult (45 minuten) aan. Ik wil je graag helpen om constructief te leren omgaan met de verslaving van jouw dierbare. Een vervolg traject is mogelijk, maar hoeft niet. 

 

 

Ik ben ervaringsdeskundige (moeder van) en heb inmiddels heel wat stappen doorlopen. Om een en ander te professionaliseren heb ik de training ‘Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek’ van Opleidingsinstituut GGZ gevolgd en geïntegreerd in mijn praktijk.

Ik heb niet de wijsheid in pacht, maar ik wil graag naar JOUW VERHAAL luisteren. Dat is jouw stap 1. Het gaat al te vaak over die ander.

Ik ben er voor jou! Bel me voor een afspraak. 

 Het tarief na het oriënterend consult is € 85 per uur.

*De huidige visie op verslaving is dat het gaat over een chronische (hersen)ziekte. Er is een verschuiving gaande naar een nieuw paradigma, namelijk dat verslaving een symptoom is voor dieper liggende problematiek: een gebrek aan verbinding. Ik ben geen wetenschapper, maar deze visie spreekt mij heel erg aan en ik zal hem naast de huidige, ook meenemen in mijn coachings gesprekken.