Organisatie- en werkreadings

Een organisatie vertelt haar eigen verhaal en met zijn allen probeer je er een goed boek van te maken       

Je bent en voelt je verantwoordelijk voor jouw organisatie/afdeling en ook het welzijn van je medewerkers gaat je aan het hart. Je doet je uiterste best. Je bent ervan overtuigd dat de organisatie als plaatje klopt, maar het loopt niet zoals je eigenlijk zou mogen verwachten. Wat gaat hier mis?

De organisatie waaraan je leiding geeft, of waarin je werkt, is een entiteit. Iets dat werkelijk bestaat. Je hebt te maken met de ‘energie’ van de organisatie. Dat is overal anders, net zoals elk mens anders is. Je kunt een organisatie zien als een systeem. We zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen, denk hierbij aan gezin, familie, clubs, politiek, religie, woonplaats, land etcetera. Daarnaast heb je invloed op en word je beïnvloed door deze systemen. 

Wanneer het in een systeem niet lekker loopt, is men niet bewust in contact met de ‘onderstroom’, een term die we kennen uit de familie- en organisatie opstellingen. Daarmee worden de onzichtbare krachten bedoeld waarop je vaak de vinger niet kunt leggen, maar die een enorme impact op een systeem kunnen hebben.

Het kan gaan om iets groots, iets dat door de hele organisatie heen aanwezig is. Maar ook kleiner, een afdeling die om onduidelijke redenen niet lekker loopt. Of héél klein maar niet minder problematisch, een individuele medewerker waar iedereen ‘last’ van heeft, inclusief maar vooral ook de betrokkene zelf. Het kan hem zelfs zitten in het gebouw, de werkruimte zelf.

Ik kan je helpen deze energie zichtbaar te maken, zodat je in de ‘bovenstroom’ de juiste acties kunt ondernemen. Ik ben getraind in het neutraal en nauwkeurig waarnemen van energie, in wat zich zichtbaar en onzichtbaar afspeelt.

Tijdens een kennismaking bekijken we samen of ik de hele organisatie ga lezen, jouzelf, een afdeling, en/of een of meer medewerkers, om zo de eigenlijke oorzaak naar boven proberen te halen. Afhankelijk van wat daar uit voortkomt, kun je besluiten of je behoefte hebt aan een meer uitgewerkt plan.

Ik geef geen adviezen en oplossingen bied ik niet. Ik begeleid slechts een stukje van een proces. Na een reading ontstaat er als vanzelf beweging, want dat is wat energie doet. Uiteindelijk bepaalt iemand zelf om er al dan niet een vervolg aan te geven.

Ik heb een uitgebreid en divers netwerk waarop ik een beroep kan doen wanneer de opdracht voor mij alleen te groot zou worden.

Readings
The stories of your business/career

Organisatiereading 

Ik lees het verhaal van de organisatie waarin je werkzaam bent en zo nodig jouw specifieke rol daarin.

Persoonlijke reading 

Ik lees een hoofdstuk uit jouw persoonlijke verhaal en zie vaak grotere verbanden, waardoor er bij jou inzichten kunnen ontstaan. Met andere woorden, tijdens een reading wordt er bij jou iets ‘aangeraakt’, waardoor beweging ontstaat en vervolgens is het aan jou om hier verantwoordelijkheid over te nemen. In de praktijk komt dat neer op besluiten nemen en daar vervolgens naar handelen. Dat zijn niet altijd de fijnste processen en het kan in veel gevallen behoorlijk wat groeipijn veroorzaken. Een spannend proces, maar met als beloning het ervaren van meer vrijheid, plezier en vitaliteit.

Je kunt een vraag inbrengen over een specifiek thema dat speelt in je leven. Werk gerelateerd zou een vraag dan kunnen zijn: Wat is mijn plek in deze organisatie? Waarom clash ik altijd met diezelfde collega? Ben ik misschien toe aan een volgende stap?

 

 Coaching
Changing the impact of your story

Coaching van een individuele medewerker is mogelijk. 

Tijdens een reading vertrouw ik volledig op mijn intuïtie. Pas tijdens een gesprek komt ook mijn hoofd erbij: mijn kennis, maar zeker ook mijn (levens)ervaring. 
Belangrijk: Ik ben geen therapeut en benader mijn clienten ook niet als zodanig. Ik volg niet een strategie of methode. Ik hoef niemand beter te maken. Bij specifieke (psychologische/psychiatrische) problematiek zal ik iemand altijd adviseren hulp te gaan zoeken bij een voor diegene geschikte therapeut of arts.

 

 

 

Workshops

Trusting your intuition

Besluiten nemen op gevoelsmatige, niet rationele gronden. Dat doen steeds meer mensen, ook in het bedrijfsleven. Maar volledige durven vertrouwen op je intuïtie en er vervolgens naar handelen is spannend. Toch kun je leren om hoofd en hart te verbinden, je bewustzijn te verruimen. Het geeft letterlijk ruimte, inzicht, meer plezier en helderheid!

Met veel plezier help ik jou en je team aan een aantal ‘energy tools’ die je meteen praktisch kunt inzetten.

Energy Tools for Dummies; an introduction

Je hoort of leest het zo vaak: over gegrond zijn, loslaten, chakra’s, aura’s, energie, te veel in je hoofd zitten, van je hoofd naar je hart etc. Je hebt ergens de klok wel horen luiden, maar je wilt nu ook wel eens weten waar die klepel hangt. Ervaren, dat is waar het in deze workshop over gaat.

Een down to earth training waarin je leert over:

 • concentreren en gronden
 • energie stromen, loslaten & opvullen
 • je eigen ruimte
 • energiegevers & energieslurpers

In deze training ga je voelen, ervaren en ontdekken door het door van visualisaties en geleide meditaties. Er wordt onderling veel uitgewisseld en er is zeker ook ruimte voor plezier en humor. Voor deze training heb je geen voorkennis nodig. 

Energy Tools; a continuing story

Een vervolg op de introductie; in 8 sessies ga je verder in het ontwikkelen
van je intuïtie. Je leert steeds meer te vertrouwen op jezelf, op wat jij zelf al weet. Het brengt je naar een gevoel van meer vrijheid, vitaliteit en plezier in je leven.
 

Thema’s die aan bod komen:

 • jouw verlangen
 • energie en aandacht
 • kosmische energie stromen
 • weerstand en het loslaten ervan
 • energie uitwisselen met iemand
 • loslaten van vaste aannames, overwegingen en oordelen
 • een beetje minder in je hoofd zitten
 • het effect van perfectie
 • nergens iets van vinden
 • vertrouwen op je eigen kompas